انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: صیغه موقت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
چقدر مناسب شرایط زمان فعلی ماست؟؟ Exclamation Huh

بنده مخالفم، به نظرم اگر خوب هستش، پس چرا یکی از معصومین این عمل رو انجام ندادند؟؟
بازی کردن با روح و روان هر دو طرف هستش
این قضیه صیغه در طول تاریخ مربوط میشه به زمان جنگ و بهتر بگم دور بودن از همسر.
نسخه ای بود برای زمان جنگهای طولانی