انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: حنا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بچه ها به نظرتون وقتی بخوام از حنا برای موهام استفاده کنم بهتره برای خمیر کردنش از چی استفاده کنم و چه موادی به خمیر اضافه کنم که موهام تقویت بشه