انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: ژیله مردانه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[تصویر:  image.aspx]
[تصویر:  image.aspx]
ژيله مردانه براي سايزهاي xs,s,m,l,xl
دور سينه(40,44,48,52) 36 سانت
طول ( 66.2,66.2,67.5,68.7) 65 سانت
(12,13,14,16) 10 كلاف 50 گرمي.ميل سايز 8 يا 9 ،ميل گرد سايز 8
Gauge :با ميل سايز 9 اگر 18 تا دونه رو 24 رج ببافي مربع 10*10 بشه.
بافت پشت:
با ميل سايز كوچكتر (110,122,130,142) 102 تا دونه سر بندازيد وكشباف 2 تا از زير 2 تا از رو ببافيد تا 2/6 سانت كه با روي كار تموم بشه.ميل رو عوض كنيد(ميل بزرگتر) همه رج از رو و درعين حال (20,22,22,24) 20 تا دونه در طول رج كم كنيد.تعداد دونه هاي باقيمونده(90,100,108,118) 82 تا ميشه.
همينطور ساده ببافيد تا 51 سانت از شروع كار كه با پشت كار تموم شه.
براي حلقه آستين با توجه به سايز6,7,8,9)) 6 تا دونه در ابتداي هردو بعدي رج كور ميكني.تعداد دونه ها (78,86,92,100) 70 تا ميشه.
به اين ترتيب ادامه بدين كه در قسمت روي كار (هر دو رج يكبار) (10,11,12,14) 8 بار از سمت حلقه آستين يه دونه كم كنيد .تعداد دونه ها(58,64,68,72) 54 تا ميشه. همينطور ساده ببافيد تا حلقه آستين به (22.5,22.5,23.7,25) 2/21 سانت برسه و رج آخرتون هم پشت كار بشه.
براي سرشونه اول (6,7,8,9) 5 تا دونه در ابتداي دو رج بعدي كور كنيد و رج بعد36 تا دونه بقيه رو كور كنيد.

بافت جلو
شبيه پشت كار ببافيد تا 51 سانت.
بافت حلقه آستين ويقه:
6,7,8,9)) 6 تا دونه كور كنيد. بقيه رو تا دوتا دونه وسط همه از زير ميبافي،دوتا دونه وسط رو توي يه سنجاق قفلي بگير(يا يه ميل ديگه). يه كلاف ديگه بردار وبقيه دونه ها رو تا آخر همه از زير بباف.
رج بعد دوباره از اول رج 6,7,8,9)) 6 تا دونه كور مي كنيد. بعد بقيه رو از رو ميبافيد.
همزمان هم سمت راست وهم سمت چپ رو ببافيد.به اين ترتيب ادامه بدين كه در قسمت روي كار (هر دو رج يكبار) (10,11,12,14) 8 از سمت حلقه آستين يه دونه كم كنيد همزمان (10,10,9,8) 11بار يه دونه هم از سمت يقه كم كنيد . اينكارو فقط براي يقه براي رجهاي روي كار (7,7,8,9) 6 بار تكرار كنيد. وقتي همه كم كردنها تموم شد (11,14,16,18) 9 تا دونه باقيمونده رو در دوطرف همينطور ساده ببافيد تا حلقه آستين به (22.5,22.5,23.7,25) 2/21 سانت برسه و رج آخرتون هم پشت كار بشه.
براي سرشونه اول (6,7,8,9) 5 تا دونه كور كنيد در هر طرف حلقه آستين و رج بعد بقيه رو كور كنيد.
دوتا سرشونه ها رو بدوزيد.
بافت كشباف يقه:در حاليكه روي كار به سمت شماست با ميل گرد از ابتداي سرشونه چپ 58 تا دونه بگيريد( در طول يقه) ،يه ماركر ميگذارين(يا سنجاق قفلي) بعد دوتا دونه اي كه به سنجاق گرفتيد رو به ميل اضافه كرده،دوباره يه ماركر ديگه، دوباره 58 تا دونه ديگه از يقه سمت راست مي گيرين وبعد 38 تا دونه از پشت يقه وبا ميل گرد كشباف مربوطه رو ميبافيد.به اين ترتيب:
دوتا از زير،(دوتا از رو،دوتا از زير) اين پرانتز رو ادامه ميدين تا دوتا دونه مونده به ماركر،كه دوتا يكي ميكنيد،دوتا از زير،دوتا يكي ،دوتا از رو ،(دوتا از زير،دوتا از رو) تا آخر اين پرانتز رو ادامه ميدين.بعد اين كم كردن رو يكي قبل از ماركر و يكي بعد از ماركر دوم ادامه ميدين تا كشباف به 7/3 سانت برسه.همه رو كور كنيد.
باميل سايز كوچك(122,122,126,130) 118 تا دونه دور تا دور حلقه آستين .شروع كنيد به كشباف تا 1/3 سانت بعد همه رو كور مي كنيد.
03
01
به نظرت من که خیلی وقته بافتنی نکردم با خوندن مطلب میتونم ببافمش؟؟ af
حتما چرا که نه >< ُُ
0b
ممنون از این همه روحیه 0b