انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: بازي با كلمات بي نقطه و ادامه با آخرين حرف كلمه ي قبلي
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

الله
هادی

اه دختر یه چیزی بگو که بشه 0b

اخه ی کوچیک خودش دو تا نقطه داره ُُ
دیکتس مگه؟ 0b

هوا
امام
محمد
دلداده
هم درد
دوام

مکه