انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: ژاكت و سرهمي سبز سدري
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

[تصویر:  27473162688101744903.jpg]

[تصویر:  21922180168042614795.jpg]

براي سايزهاي 1-3 ماه،6-9 ماه،12-18ماه(2سال،3-4 سال)
سايز به سانتيمتر : 56/50 – 68/62 – 80/74 ( 92/86 – 104/ 98 )

وسايل مورد نياز :
ژاكت : 200 – 200 – 250 ( 250 – 300 ) گرم كاموا
سرهمي : 150 – 150 – 200 ( 200 – 250 ) گرم كاموا
جوراب : 50 – 50 – 50 ( 100 – 100 ) گرم كاموا
ميل گرد – چند ميل – ميل گرد همگي سايز 5/2 ميليمتر

اندازه بافت : اگه 26 تا دونه با ميل 5/2 سربندازي و34 رج ببافي يه مربع 10*10 بشه.اگه نه سايز ميل رو كم يا زياد كنيد.كلا نخش باريكه.
طرز بافت : بافت ركن يعني همه از زير در رج و در بافت به صورت دور يك دور از زير و يك دور از رو .
نقشه : نگاه كنيد به M.1

جادكمه : جادكمه ها را سمت راست پيش روي همگرد وسط كه تا بالا ركن بافته ميشود به اين ترتيب ميبافيد : سومين دانه را كور ميكنيد بعد 1 ژوته مياندازيد
محل قرار گرفتن جادكمه ها در سايز هاي مختلف :
سايز 3/1 ماه : 6 – 11 و 16 سانتيمتر
سايز 9/6 ماه : 6 – 10 – 15 و 19 سانتيمتر
سايز 18/12 ماه : 6 – 11 – 16 و 21 سانتيمتر
سايز 2 سال : 7 – 13 – 18 – و 23 سانتيمتر
سايز 4/3 سال : 7 – 13 – 19 و 25 سانتيمتر
نكته : يك جادكمه هم روي يقه ميبافيد

پشت ژاكت:
تعداد62-70-78 (86-94) تا دونه با ميل شماره 5/2 سربندازيد و 6 رج همه از زير ببافيد ودر عين حال از هر طرف يه دونه هم اضافه كنيد.
حالا نقشه M1 را روي بافتني پياده كنيد اين نقشه مثل خانه هاي شطرنج است به اين ترتيب :
رج اول ( روي كار) : 4 تا از زير و 4 تا از رو ميبافيد تا انتهاي رج رج دوم :زير ها را به زير و رو ها را از رو ببافيد رج سوم : زير ها را به زير و رو ها را از رو ببافيد رج چهارم : زير ها را به زير و رو ها را از رو ببافيد رج پنجم : زير ها را به رو و رو ها را به زير ببافيد حالا متوجه شديد كه نقشه را چطور پياده كنيد . وقتي اندازه بافتني تان 25 – 27 – 30 ( 32 – 35 ) سانتيمتر شد براي حلقه آستين در تمام رجهاي بعدي از هر دو طرف به اين ترتيب كم ميكنيد : 3 دانه 1 بار – 2 دانه 1 – 2 – 2 ( 1 – 3 ) بار و 1 دانه 3 بار = 46 – 54 – 62 ( 70 – 70 ) دانه ميماند . توجه كنيد در حين كم كردن و تا انتها بايد نقشه را ببافيد . وقتي اندازه بافت به 25 – 27 – 30 ( 32 – 35 ) سانتيمتر رسيد براي يقه 22 – 24 – 26 (30 – 30) دانه مياني را كور كنيد و در رج بعد 1 دانه به سمت يقه كور كنيد در هر طرف 11 – 14 – 17 ( 19 – 19 ) دانه ميماند هر يك را جداگانه ببافيد . وقتي 26 – 28 – 31 ( 33 – 36 ) سانتيمتر شد همه را كور كنيد .

سمت راست پيش : 38 – 38 – 46 ( 46 – 54 ) دانه سر بندازيد (1 دانه براي لبه و 5 دانه براي همگرد پيش كه اين 5 دانه تا انتها ركن بافته ميشود ) با ميل 5/2 و 6 رج ركن ببافيد و در رج بعد كه روي كار است به اين ترتيب ادامه دهيد:
5 دانه ركن براي همگرد وسط ، نقشه M1 روي 32 – 32 – 40 ( 40 – 48 ) دانه بعدي و بعد 1 دانه حاشيه .
حالا برگرديد به نقشه و توجه كنيد به جادكمه ها با توجه به توضيح بالا.
وقتي قطعه بافته شده 16 – 17 – 19 ( 20 – 22 ) سانتيمتر شد براي حلقه آستين مثل حلقه آستين پشت كور كنيد = 30 – 30 – 38 ( 38 – 42 ) دانه
به بافت M1 ادامه دهيد با 1 دانه حاشيه براي حلقه آستين وقتي اندازه بافتني 21 – 23 – 26 ( 28 – 30 ) سانتيمتر شد براي يقه 11 – 8 – 13 ( 11 – 15 ) دانه اي را كه وسط پيش قرار ميگيرد ( بالاي بافت ركن ) را كور كنيد و براي گردي يقه در تمام رج هاي بعدي به اين ترتيب دانه كم كنيد: 2 دانه 2 بار، 1 دانه 4 بار = 11 – 14 – 17 ( 19 – 19 ) دانه براي سر شانه وقتي اندازه بافت 26 – 28 – 31 ( 33 – 36 ) سانتيمتر شد همه دانه ها را كور كنيد .
سمت چپ پيش : مثل سمت راست سر بندازيد و ببافيد اما برعكس و جا دكمه ها را هم نبافيد – مطمئن شويد كه بر عكس سمت راست ميبافيد .

آستين : 42 – 42 – 42 ( 50 – 50 ) دانه با ميل شماره 5/2 سر بندازيد و با در نظر گرفتن 1 دانه حاشيه در هر طرف 3 سانتيمتر ركن ببافيد حالا نقشه M1 را ببافيد با در نظر داشتن 1 دانهء حاشيه در دو طرف ، وقتي اندازه بافت 6 – 6 – 6 ( 8 – 8 ) سانتيمتر شد 1 دانه در دو طرف هر 3 – 2 – 5/1 ( 2 – 3 ) سانتيمتراضافه كنيد حدودا" براي 4 – 6 – 8 ( 8 – 10 ) بار = 50 – 54 – 58 ( 66 – 70 ) دانه ، توجه كنيد كه دانه هاي جديد را هم طبق نقشه ببافيد . وقتي 18 – 18 – 20 ( 25 – 29 ) سانتيمتر بافتيد براي كاپ در رجهاي بعدي هر طرف 3 دانه 1 بار ، 2 دانه 1 – 2 – 2 ( 2 – 3 ) بار ، 1 دانه 4 – 3 – 2 ( 2 – 2 ) بار و 2 دانه 1 بار و وقتي 21 – 22 – 24 ( 29 – 33 ) سانتيمتر بافتيد 3 دانه هر طرف كور كنيد و وقتي اندازه آستين 22 – 23 – 25 ( 30 – 34 ) شد همه دانه ها را كور كنيد .

متصل كردن : سر شانه ها را بدوزيد
حالا براي يقه 70 تا 90 دانه بگيريد ( حتي بالاي دو حاشيه وسط را دانه بگيريد ) با ميل 5/2 و 4 رج ركن ببافيد و هم زمان جادكم را هم ببافيد بعد از اولين رج بالاي جادكمه هاي قبلي .
جادكمه را نبافيد ! اگر نميخواهيد كلاه را ببافيد و دانه ها را در پشت كار كور كنيد . درز پهلوهاي ژاكت و آستين ها را بدوزيد با همان 1 دانه حاشيه اي كه داشتيد و بعد به حلقه آستين ژاكت متصل كنيد .
كلاه : 1 رج ساده ببافيد و همزمان 12 دانه جديد در هر طرف سر بندازيد و در سرتاسر رج دانه اضافه كنيد تا 112 – 117 – 123 ( 128 – 133 ) دانه شود و به بافت ركن ادامه دهيد و وقتي 21 – 23 – 25 ( 27 – 28 ) سانتيمتر بافتيد همه دانه ها را كور كنيد و درز كلاه را بدوزيد و آن 12 دانه اي را كه در دو طرف بافتيد تا زده و بدوزيد به جلو و پشت لبه جلوي ژاكت .سرهمي سبز سدري :پاي چپ : سر بندازيد 36 – 42 – 48 ( 52 – 58 ) دانه و ببافيد با چند ميل شماره 5/2 و 4 سانتيمتر ركن ( همه از زير ) ببافيد { توجه كنيد به نحوه بافت ركن در بافتني هايي كه به صورت دور بافته ميشوند كه در بالا تو ضيح داده شده }

ادامه بديد در دور بعد به اين صورت :
بافت را به صورت ساده ادامه بديد و هم زمان 10 دانه در سر تا سر دور اضافه كنيد = 46 – 52 – 58 ( 62 – 68 ) حالا قرار بدين يك علامت براي مشخص شدن پهلوي پا وقتي به 1 سانتيمتر بالاتر از ركن رسيديد 1 دانه در دو طرف علامت اضافه كنيد در تمام 2 – 2 – 3 ( 3 – 4 ) دور بعدي تقريبا" براي 14 – 15 – 16 ( 18 – 19 ) بار = 74 – 82 – 90 ( 98 – 106 ) دانه وقتي اندازه بافتني 14 – 17 – 20 ( 25 – 30 ) سانتيمتر شد شروع كنيد به بافتن پشت و جلو به صورت رج با توجه به علامتي كه داريد يعني از اينجا به بعد بافتني شما درز خواهد داشت ( براي اينكه بعدا" بايد دو پا را روي ميل گرد با هم ببافيد ) .

حالا دو طرف درز 1 دانه جديد سر بندازيد = 76 – 84 – 92 ( 100 – 108 ) دانه به بافت ادامه دهيد تا اندازه آن 18 – 21 – 24 ( 29 – 34 ) سانتيمتر شود حالا 2 دانه در هر دو طرف كور كنيد = 72 – 80 – 88 ( 96 – 104 ) دانه حالا اين را كنار گذاشته و سمت ديگر را شروع كنيد .

پاي راست : مثل پاي چپ بافته ميشود .

تنه :
دو پا را روي ميل قرار دهيد و به صورت دور ببافيد = 144 – 169 – 176 ( 192 – 208 ) دانه و يك علامت وسط پيش
و وسط پشت قرار دهيد . حالا 1 دانه هر طرف علامت در رجهاي بعدي تقريبا" 6 بار كم كنيد = 132 – 148 – 164 ( 180 – 196 ) دانه .
حالا يك علامت در دو طرف براي پهلو ها قرار دهيد 33 – 37 – 41 ( 45 – 49 ) دانه ميان 4 علامت وجود دارد.

وقتي 41 – 49 – 56 ( 66 – 74 ) سانتيمتر بافتيد 1 دور از رو ببافيد ، 2 دور از زير ، 1 دور از رو ، 2 دور از زير حالا 6 دانه براي حلقه آستين در پهلوها كم كنيد ( 3 دانه در دو طرف علامت پهلو ها ) حالا پيش و پشت را جداگانه به اتمام برسانيد .

جلو ( پيش ) : 60 – 68 – 76 ( 84 – 92 ) دانه حالا نقشه M1 را ببافيد و 4 دانه ركن در دو طرف و هم زمان كم كنيد براي حلقه آستين در دو طرف در تمام رجهاي بعدي 1 دانه 8 بار = 44 – 52 – 60 ( 68 – 76 ) دانه همزمان به بافت M1 ادامه داده و 4 دانه ركن را هم در دو طرف تا بالا ببافيد .
وقتي 48 – 57 – 65 ( 75 – 84 ) سانتيمتر بافتيد 8 – 12 – 12 ( 16 – 16 ) دانه مياني را كور كنيد و براي انحناي يقه 2 دانه 2 بار و 1 دانه 3 بار كم كنيد = 11 – 13 – 17 ( 19 – 23 ) دانه روي هر سر شانه . وقتي 53 – 62 – 70 ( 81 – 90 ) سانتيمتر شد همه دانه ها را كور كنيد .

پشت : 60 – 68 – 76 ( 84 – 92 ) دانه حالا نقشه M1 را ببافيد و 4 دانه ركن در دو طرف و هم زمان كم كنيد براي حلقه آستين در دو طرف در تمام رجهاي بعدي 1 دانه 8 بار = 44 – 52 – 60 ( 68 – 76 ) دانه همزمان به بافت M1 ادامه داده و 4 دانه ركن را هم در دو طرف تا بالا ببافيد .
وقتي 51 – 60 – 68 ( 79 – 88 ) سانتيمتر بافتيد 16 – 20 – 20 ( 24 – 24 ) دانه مياني را كور كنيد و براي انحناي يقه 2 دانه 2 بار و 1 دانه 1 بار كم كنيد = 11 – 13 – 17 ( 19 – 23 ) دانه روي هر سر شانه . وقتي 53 – 62 – 70 ( 81 – 90 ) سانتيمتر شد همه دانه ها را كور كنيد .
متصل كردن : براي يقه تقريبا" 65 – 45 دانه از پيش لباس بگيريد با ميل سايز 5/2 و 6 رج ركن ببافيد و دانه ها را در پشت كار كور كنيد . براي يقه پشت تقريبا" 40 – 30 دانه با ميل 5/2 بگيريد و 6 رج ركن ببافيد و دانه ها را در پشت كار كور كنيد. لبهء دكمه : 14 – 16 – 20 ( 22 – 25 ) دانه روي سرشانه راست پيش بگيريد و 3 رج ركن ببافيد و در رج بعد كه روي كار است به اين شكل ادامه دهيد : 2 دانه ببافيد ، 2 دانه كور كنيد ، 6 – 8 – 12 ( 14 – 18 ) دانه ببافيد 2 دانه كور كنيد ، 2 دانه ببافيد . در رج بعد بالاي دانه هايي كه كور كرديد 2 دانه سربندازيد . وقتي اندازه بافتتان 2 سانتيمتر شد با بافت ركن دانه ها را در پشت كار كور كنيد . همين كار را با سرشانه چپ جلوي سرهمي انجام دهيد و دانه ها را در پشت كار كور كنيد . درزها را بدوزيد و دكمه ها را را روي سر شانه پشت بدوزيد .

[تصویر:  98122492679765147395.jpg]