انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: شینیون دختر کوچولو ها
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مدل افشان یک طرفه :
[تصویر: P9290009.JPG]

برای درست کردن این مدل اول موهای کودک را با آب کمی مرطوب کرده بعد فرق باز کنید. فرق سر می تواند زیگزاگ ، کج ، شطرنجی ، بصورت < ، یا > یا فرق وسط باشد . در اینجا از فرق < ( علامت بزرگتر ) استفاده شدهاست.

[تصویر: P9290003.JPG]

موهای نیمه ی سمت چپ فرق سر را تا انتهای دم گوش را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید .

[تصویر: P9290004.JPG]

مانند شکل آنها را بپیچانید یا می توانید از بافت مارپیچ دوتایی استفاده کنید انتخاب با شماست. انتهای آنها را با کش بافت یا سنجاق سر ثابت کنید .

[تصویر: P9290006.JPG]

این هم از طرف دیگر . یک مدل ساده و افشان برای دختر کوچو لوی شما !

با گل ها طبیعی یا مصنوعی می توانید محل سنجاق سر ها را تزیین کنید.
[تصویر: P9290007.JPG]
مدل دو گوشی زیگزاگ:
دو گوشی یا خرگوشی از مدل های خیلی قدیمی است که برای کودکان استفاده می شود ولی با کمی تغییر می توانید آن را جذاب تر نشان دهید .

[تصویر: P9230012.JPG]


مانند شکل از جلو تا پشت سر فرق زیگزاگ باز کنید . مو های دو طرف را با رعایت قرینه دو گوشی کنید .

[تصویر: P9230013.JPG]

برای زیبا تر شدن دو گوشی هر دو دسته را بسته به حجم مو به 3 ، 4 یا 5 رشته تقسیم کرده و هر رشته را بافت مارپیچ دوتایی بزنید. در اینجا به 4 رشته تقسیم شده اند. بسیار زیبا و ساده !

همچنین می توانید انتهای هر 4 رشته را با یک کش بافت به هم ثابت کنید و در دو طرف سر بوکل های زیبا ایجاد کنید .
مدل پر طاووسی :

این مدل هم مناسب برای دختر کوچولو هاست و هم برای مامانهای عزیز:

[تصویر: IMG_3387_edited-2.jpg]

مانند شکل زیر یک فرق کج باز کنید. نیمه ی پر فرق را تا تیزی گوش جدا کرده و با کلیپس ثابت کنید . بقیه ی مو را دم را در وسط عقب سر دو اسبی کنید.

[تصویر: IMG_3353_edited-2.jpg]
از طرف دیگر سر

[تصویر: IMG_3352_edited-1.JPG]

موهای دم اسبی را به رشته های مساوی تقسیم کرده و هر رشته را بافت ساده بزنید. بافتها را تا آخر بطور کامل نبافید ( تقریبا کمی بیشتر از دو سوم مو بافته می شود . انتهای بافت را با کش بافت ثابت کنید
[تصویر: IMG_3355_edited-1.JPG]

حالا سمتی را که کلیپس زده اید باز کنید آن را به دو دسته ی مساوی تقسیم کرده و مانند شکل زیر بافت ساده بزنید .

[تصویر: IMG_3357.JPG]

سپس آنها را بطور ضربدر به طرف عقب سر و مرکز دم اسبی کشیده و با سنجاق در بالای دم اسبی ثابت کنید .
[تصویر: IMG_3358_edited-1.JPG]

سپس همه ی دم اسبی ها را برکردانده و در مرکز دم اسبی با سنجاق ثابت می کنیم. انتهای دم اسبی های بافته شده را رها می کنیم.

[تصویر: IMG_3372.JPG]


منبع : زیباکده
دوست من موهاشو مدل پر طاووسی درست کرده بود خیلی با نمک شده بود ولی حیف که موهاشو از نامحرم نمیپوشونه
صلحاء نوشته است:مدل افشان یک طرفه :


برای درست کردن این مدل اول موهای کودک را با آب کمی مرطوب کرده بعد فرق باز کنید. فرق سر می تواند زیگزاگ ، کج ، شطرنجی ، بصورت < ، یا > یا فرق وسط باشد . در اینجا از فرق < ( علامت بزرگتر ) استفاده شدهاست.موهای نیمه ی سمت چپ فرق سر را تا انتهای دم گوش را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید .مانند شکل آنها را بپیچانید یا می توانید از بافت مارپیچ دوتایی استفاده کنید انتخاب با شماست. انتهای آنها را با کش بافت یا سنجاق سر ثابت کنید .این هم از طرف دیگر . یک مدل ساده و افشان برای دختر کوچو لوی شما !

با گل ها طبیعی یا مصنوعی می توانید محل سنجاق سر ها را تزیین کنید.
[تصویر: P9290004.jpg]
[تصویر: P9290006.jpg]
صلحاء نوشته است:مدل پر طاووسی :

این مدل هم مناسب برای دختر کوچولو هاست و هم برای مامانهای عزیز:مانند شکل زیر یک فرق کج باز کنید. نیمه ی پر فرق را تا تیزی گوش جدا کرده و با کلیپس ثابت کنید . بقیه ی مو را دم را در وسط عقب سر دو اسبی کنید.


از طرف دیگر سرموهای دم اسبی را به رشته های مساوی تقسیم کرده و هر رشته را بافت ساده بزنید. بافتها را تا آخر بطور کامل نبافید ( تقریبا کمی بیشتر از دو سوم مو بافته می شود . انتهای بافت را با کش بافت ثابت کنید


حالا سمتی را که کلیپس زده اید باز کنید آن را به دو دسته ی مساوی تقسیم کرده و مانند شکل زیر بافت ساده بزنید .سپس آنها را بطور ضربدر به طرف عقب سر و مرکز دم اسبی کشیده و با سنجاق در بالای دم اسبی ثابت کنید .


سپس همه ی دم اسبی ها را برکردانده و در مرکز دم اسبی با سنجاق ثابت می کنیم. انتهای دم اسبی های بافته شده را رها می کنیم.
منبع : زیباکده
[تصویر: 1-Copy-Optimized.jpg]
[تصویر: 21-300x233.jpg]
[تصویر: 31-300x232.jpg]
[تصویر: 51-225x300.jpg]
[تصویر: 61-300x215.jpg]
[تصویر: 41-184x300.jpg]
[تصویر: 71-300x225.jpg]

[تصویر: 81-225x300.jpg]
صلحاء نوشته است:مدل دو گوشی زیگزاگ:
دو گوشی یا خرگوشی از مدل های خیلی قدیمی است که برای کودکان استفاده می شود ولی با کمی تغییر می توانید آن را جذاب تر نشان دهید .
مانند شکل از جلو تا پشت سر فرق زیگزاگ باز کنید . مو های دو طرف را با رعایت قرینه دو گوشی کنید .برای زیبا تر شدن دو گوشی هر دو دسته را بسته به حجم مو به 3 ، 4 یا 5 رشته تقسیم کرده و هر رشته را بافت مارپیچ دوتایی بزنید. در اینجا به 4 رشته تقسیم شده اند. بسیار زیبا و ساده !

همچنین می توانید انتهای هر 4 رشته را با یک کش بافت به هم ثابت کنید و در دو طرف سر بوکل های زیبا ایجاد کنید .
[تصویر: 13712151546.jpg?42]
[تصویر: 27005745081955372532.jpg]
[تصویر: th?id=HN.608019905911982319&pid=15.1&P=0]