انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: ارایش قدم به قدم لب
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
براي زدن رژ لب، لبها را در آرامش کامل به حالت کشيده و جدا از هم (به حالت لبخند) نگه ميداريم.
با استفاده از مداد مخصوص خط لب، اول لب بالا را ميکشيم که از گوشه لب شروع و به طرف وسط ادامه مي يابد سپس لب
پايين را ميکشيم. رنگ مداد لب را کمي تيره تر از رنگ خود رژ انتخاب کنيد.
بعد از تعيين رنگ مناسب، رژ لب را ابتدا به لب بالا و سپس به لب پايين ميزنيم. توجه داشته ياشيد که با آرايش ترميمي درست
ميتوان فرم لبها را به صورت دلخواه نشان داد.

[تصویر: lipmakeup01.gif]

[تصویر: lipmakeup02.gif]

[تصویر: lipmakeup03.gif]

برگرفته از کتاب:
آرايش راز زيبايي و جواني
تاليف:
پريچهر فتحي

http://www.arayesh.com
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-1%20[640x480].jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-2.jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-3.jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-4%20[640x480].jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-5.jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-6.jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-10.jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-9.jpg]
[تصویر: arayesh-lab-rojh-lab-8.jpg]
صفحه‌ها: 1 2