انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: بافت كشباف تيغ ماهي
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

رج 1: 1 رو -1 زير تا آخر
رج 2: دانه اول را نبافته دانه رو را از رو مي بافيم دانه زير را نمي بافيم در ميل مي گيريم البته قبلش يك نخ روي ميل مي گيريم مثل اينكه بخواهيم يك ژوته بندازيم ...تا آخر
رج بعد و بقيه رج ها هم به همين ترتيب فقط دقت كنيد دونه رو را با اوني كه مثل ژته در رج قبل گرفته بوديم را يكي كنيم و از رو مي بافيم
[تصویر:  Photo-0326.jpg]