انجمن بانوان مسلمان ایران صلحاء

نسخه‌ی کامل: هر هفته با کلام وحی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

هر هفته با کلام وحی

موضوع‌ها

 1. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور سو (41 پاسخ)
 2. هر هفته با کلام وحی- سوره حمد آیه7 (85 پاسخ)
 3. لینک های مفید و مرتبط (2 پاسخ)
 4. هر هفته با کلام وحی- سوره بقره (0 پاسخ)
 5. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون (0 پاسخ)
 6. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور دو (0 پاسخ)
 7. فراخوان برای تلاوت کننده های بیشتر ختم گروهی قرآن (0 پاسخ)
 8. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور چه (0 پاسخ)
 9. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور پن (0 پاسخ)
 10. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور شش (0 پاسخ)
 11. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور هف (0 پاسخ)
 12. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور هش (0 پاسخ)
 13. ختم گروهی و ماهیانه قرآن به نیت رشد و ارتقا خود و خانوادمون - دور نه (0 پاسخ)
 14. فراخوان برای تلاوت دسته جمعی قرآن بصورت ماهیانه و مستدام (0 پاسخ)
 15. اولین ختم یاسین به نیت سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان (عج) (0 پاسخ)
 16. 14 ختم قرآن به نیت 14 معصوم (0 پاسخ)